Introduction

To support teachers in the adoption of the positive approach of using experiments (linked with heritage) to teach STEAM, and to correct the previous lack of clear and useful experimental manipulations that can be integrated into teachers’ curricula, here we will provide 35 ready-to-use, concrete exercises and manipulations with detailed blueprints and instructions on how to build the tools.

Introduktion

For at støtte lærerne i at indføre den positive tilgang med at bruge eksperimenter (forbundet med arv) til at undervise i STEAM og for at rette op på den tidligere mangel på klare og nyttige eksperimentelle manipulationer, der kan integreres i lærernes læseplaner, vil vi her give 35 færdige, konkrete øvelser og manipulationer med detaljerede tegninger og instruktioner om, hvordan man bygger værktøjerne.

Introducción

Para apoyar a los profesores en la adopción del enfoque positivo de utilizar experimentos (vinculados con el patrimonio) para enseñar STEAM, y para corregir la anterior falta de manipulaciones experimentales claras y útiles que puedan integrarse en los planes de estudio de los profesores, aquí proporcionaremos 35 ejercicios y manipulaciones concretos, listos para usar, con planos detallados e instrucciones sobre cómo construir las herramientas.

Introduction FR

Afin de soutenir les enseignants dans l’adoption de l’approche positive consistant à utiliser des expériences (liées au patrimoine) pour enseigner les STEAM, et pour corriger le manque antérieur de manipulations expérimentales claires et utiles pouvant être intégrées dans les programmes des enseignants, nous proposons ici 35 exercices et manipulations concrets prêts à l’emploi, accompagnés de plans et d’instructions détaillés sur la manière de construire les outils.

Εισαγωγή

Για να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση της θετικής προσέγγισης της χρήσης πειραμάτων (που συνδέονται με την κληρονομιά) για τη διδασκαλία του STEAM και για να διορθώσουμε την προηγούμενη έλλειψη σαφών και χρήσιμων πειραματικών χειρισμών που μπορούν να ενσωματωθούν στα προγράμματα σπουδών των εκπαιδευτικών, εδώ θα παρέχουμε 35 έτοιμες προς χρήση, συγκεκριμένες ασκήσεις και χειρισμούς με λεπτομερή σχέδια και οδηγίες για τον τρόπο κατασκευής των εργαλείων.

Uvod

Da bi učiteljem pomagali pri sprejemanju pozitivnega pristopa uporabe eksperimentov (povezanih z dediščino) pri poučevanju STEAM in da bi odpravili dosedanje pomanjkanje jasnih in uporabnih eksperimentalnih manipulacij, ki bi jih učitelji lahko vključili v svoje učne načrte, bomo na tem mestu ponudili 35 za uporabo pripravljenih konkretnih vaj in manipulacij s podrobnimi načrti in navodili, kako orodja sestaviti.

Activity

Ages

STEAM Fields

Historical period

Trispastos

10- 15 years old

Mathematics,
Engineering,
Technology

Roman Empire

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

The Sound of the Stone Age

From 10 years old

Science,
Engineering,
Arts,
Mathematics

Stone Age

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Arquimedes Screw

From 10 years old

Science,
Engineering

Ancient Greece

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Building a Medieval City

From 10 years old

Technology, Arts,
Mathematics

Medieval Ages

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Neolithic Houses of Choirokoitia

From 12 years old

Engineering,
Mathematics

Neolithic

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Compass

From 8 years old

Science,
Arts – History

China (20BC – 20AD)

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Dodecahedron

From 12 years old

Engineering,
Arts, Mathematics

Roman Empire

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Egyptian Numbers

From 8 to 12 years old

Arts – History, Mathematics

Egypt 3000 BC

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

The fire pump of Ktesibios and Heron

From 12 years old

Science, Engineering, Arts, Mathematics

3rd c. B.C., 1st c. A.D.) Alexandria, Egypt

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Leonardo da Vinci’s Flying Machine

From 14 years old

Technology, Engineering

1488 AD

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Flying tinsel loop

From 8 to 15 years old

Physics, Engineering

Enlightenment

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Groma

From 10 years old

Technology, Engineering, Mathematics

Roman Empire

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

The ''philosopher's stone'' of Heron

From 12 – 15 years old

Technology, Engineering, Physics

Ancient Greece

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

''Kilonion'' (Shantuf)

From 9 – 14 years old

Technology, Engineering

Ancient Greece, Mesopotamia

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Knucklebone Dice

From 10 years old

Science, Engineering, Mathematics

Antiquity

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Level

From 12 – 17 years old

Technology, Engineering, Mathematics

Ancient Greece

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Measures from the Middle Ages

From 12 years old

Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics

Medieval Ages

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Monochord

From 14 years old

Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics

Medieval Ages

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Newton’s disk

From 10 – 15 years old

Science, Physics, Arts

Enlightenment

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Leonardo Da Vinci’s parachute

From 10 years old

Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics

Renaissance

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pascaline

From 10 -15 years old

Technology, Engineering, Mathematics

Enlightment

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pulley

From 10 years old

Science, Engineering, Arts – History

Ancient Egypt in the Twelfth Dynasty (1991-1802 BCE) and Mesopotamia in the early 2nd millennium BCE

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pythagorean cup (with clay)

From 7 years old

Science, Engineering, Arts – History, Mathematics

6th c. B.C. Greece

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Roman Arch

From 10 – 15 years old

Science, Engineering

Roman Empire

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Roman numerals spinner

From 8 – 15 years old

Mathematics, Engineering

Roman Empire

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

How To Draw a Rose Window

From 10 – 14 years old

Mathematics, Art – History, Engineering

Medieval Ages

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Sextand

From 10 – 17 years old

Mathematics, Technology, Engineering

Ancient Greece

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Machines for light and shadow

From 10 years old

Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics

Contemporary

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Creating stone tools and learning about rocks

From 12 years old

Technology, Engineering, Arts

Stone Age

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

A Stone Age Building

From 8 – 15 years old

Science, Technology, Arts, Mathematics

Stone Age

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

The architect of King Harald Bluetooth

From 12 years old

Technology, Engineering, Arts, Mathematics

980 AD

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Tombs of the Kings

From 10 – 14 years old

Technology, Engineering, Arts, Mathematics

4th Century BC

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

The Medieval Trebuchet

From 10 – 15 years old

Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics

Medieval ages

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

The Watermill

From 10 years old

Science, Technology, Engineering, Arts

Ancient Greece

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Wind indicator

From 7 – 14 years old

Technology, Engineering, Mathematics

Ancient Greece

Blueprints

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down

Pedagogical sequences

DK

pdf-down

EN

pdf-down

ES

pdf-down

FR

pdf-down

GR

pdf-down

SL

pdf-down