naš projekt

STEAMBUILDERS

Eden glavnih razlogov za pomanjkanje zanimanja učencev za matematiko in znanost je dejstvo, da učenci ne vidijo smisla v učenju teh vsebin, ki temelji na teoriji in maloštevilnih konkretnih primerih. Aktualne študije so pokazale, da s starostjo upada zanimanje učencev, njihov odnos do šole na splošno, predvsem pa do predmetov kot so matematika, umetnost in znanost. Prepričani smo, da lahko bolj praktičen pristop k STEAM, ki temelji na reševanju življenjskih primerov, preko katerih spoznavamo teoretsko ozadje, privede do večje vključenosti in zanimanja učencev in večje verjetnosti, da se odločijo za razvoj kariere na področju STEAM. S prikazom vloge STEAM vsebin v vsakdanjem življenju, prisotnostjo le teh od začetka razvoja civilizacij in uporabo metod poučevanja, ki vključujejo medpredmetno povezovanje, bomo povečali interes učencev za razumevanje delovanja sveta.

Med projektom bomo razvili vire namenjene učiteljem, pedagogom in pedagoškim strokovnjakom in jih oskrbeli z orodji, pedagogiko in teorijo za implementacijo tega inovativnega, medpredmetnega pristopa k STEAM preko manipulacije in poustvarjanja zgodovinskih tehnik in dediščine. Do konca projekta bomo imeli:

1. Pedagoški vodnik,
2. Knjižico o neformalni izobrazbi s področja STEAM,
3. 35 manipulacij z načrti,
4. Pedagoško zaporedje in
5. Knjižico primerov dobre prakse.