naš projekt

STEAMBUILDERS

Eden glavnih razlogov za pomanjkanje zanimanja učencev za matematiko in znanost je dejstvo, da učenci ne vidijo smisla v učenju teh vsebin, ki temelji na teoriji in maloštevilnih konkretnih primerih. Aktualne študije so pokazale, da s starostjo upada zanimanje učencev, njihov odnos do šole na splošno, predvsem pa do predmetov kot so matematika, umetnost in znanost. Prepričani smo, da lahko bolj praktičen pristop k STEAM, ki temelji na reševanju življenjskih primerov, preko katerih spoznavamo teoretsko ozadje, privede do večje vključenosti in zanimanja učencev in večje verjetnosti, da se odločijo za razvoj kariere na področju STEAM. S prikazom vloge STEAM vsebin v vsakdanjem življenju, prisotnostjo le teh od začetka razvoja civilizacij in uporabo metod poučevanja, ki vključujejo medpredmetno povezovanje, bomo povečali interes učencev za razumevanje delovanja sveta.

V projektu smo razvili vire namenjene učiteljem, pedagogom in pedagoškim strokovnjakom in jih oskrbeli z orodji, pedagogiko in teorijo za implementacijo tega inovativnega, medpredmetnega pristopa k STEAM preko manipulacije in poustvarjanja zgodovinskih tehnik in dediščine. Ob zaključku projekta imamo razvite:

1. Pedagoški vodnik,
2. Knjižico o neformalni izobrazbi s področja STEAM,
3. 35 manipulacij z načrti,
4. Pedagoško zaporedje in
5. Knjižico primerov dobre prakse.