Med projektom bomo razvili naslednje donose. Na voljo vam bodo, ko bodo raviti, zato pozorno spremljajte!

Pedagoški vodnik

Booklet

Knjižico o neformalni izobrazbi s področja STEAM

35 manipulacij z načrti

Pedagoško zaporedje in

Star

Knjižico primerov dobre prakse