Kaj je glavni razlog za neuspeh matematike in znanosti na akademskem področju? Eden izmed glavnih razlogov je dejstvo, da učenci ne vidijo pomena v učenju vsebin, pri katerih učenje temelji na teoriji in malo številnih konkretnih primerih.

Prepričani smo, da lahko bolj praktičen pristop k STEAM, ki temelji na reševanju življenjskih primerov preko katerih spoznavamo teoretsko ozadje, privede do večje vključenosti in zanimanja učencev in večje verjetnosti, da se odločijo za razvoj kariere na področju STEAM.

S prikazom vloge STEAM vsebin v vsakdanjem življenju, prisotnostjo le teh od začetka razvoja civilizacij in uporabo metod poučevanja, ki vključujejo medpredmetno povezovanje, bomo povečali interes učencev za razumevanje delovanja sveta.

🤓 We want to share with you the last article of the #STEAMbuilders project in the section Food for thought.

🛞 Learn more about "the biggest human invention: the wheel (and the axle).

➕ Read the article and found more about the topic on our website https://t.co/8WZeSmh2xW

🤓The turn towards STEAM #education

📚Considering that current and prospective jobs will require rich STEM literacy, STEM education is becoming more popular

➕Read more about the topic on the #STEAMbuilders website https://t.co/Lf0gipqH6D