Fermat Science (FR)

Cilj organizacije Fermat Science je promocija in popularizacija matematike, znanosti, dediščine in kulture preko osebnosti in dela znanega matematika Pierra Fermata. S svojimi aktivnostmi za popularizacijo Fermat Science želi opogumiti več mladih (predvsem deklet) k razvoju kariere v znanosti. Podjetje razvija orodja za poučevanje in organizira razstave, dogodke in delavnice za šole in splošno javnost. Znanstveni svet za vsak razviti projekt ovrednoti orodja.

Fermat Science že več let konstanto raste. Preko številnih partnerstev je tekom let pridobil na prepoznavnosti. Razstave in učni paketi, razviti s strani podjetja, od leta 2014 krožijo po državi, od začetka leta 2015 dalje pa tudi v določenih drugih evropskih državah

fermat-science.com

LogoPsyCom (BE)

Logopsycom is an education innovation centre that creates and uses alternative methods or tools (digital or not) to accompany schools, VET institutions, educational organizations, youngsters and parents. It was initially created as a care company, specialized on learning disorders, among youngsters, especially in “Dys” (Dyspraxia, Dysphasia, Dyslexia, etc.), also called Specific Learning Disorders (SLD) and therefore always works on the accessibility of content. In the last years, we have developed an expertise in ICT in order to be more effective for our public and to have the possibility to present serious material such as STEAM or languages in other, engaging ways.

logopsycom.com
20, chemin de la Vallière 7000 Mons
info@logopsycom.com
Twitter | Instagram | Facebook

C.I.P. Citizens in Power (CY)

C.I.P. Citizens In Power (CIP) je neodvisna neprofitna organizacija. CIP na Cipru predstavlja eno glavnih organizacij s področja globalnega izobraževanja, socialne inovacije, podjetništva, STEM in trajnostne rasti. Misija organizacije je implementacija medsektorskega, interdisciplinarnega pristopa kot odziva na temeljne družbene, izobraževalne, podnebne izzive in zakonske pomanjkljivosti, predvsem z uporabo tehnološkega prenosa in operacionalizacijo znanstvenih dognanj.

citizensinpower.org
info@citizensinpower.org
+357 96 250 200

02-png

GoINNO Institute (SI)

Zavod GoINNO je bil ustanovljen leta 2016, kot neprofitna privatna organizacija za spodbujanje izobraževanja v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki (STEM). Cilj zavoda je povečati zavedanje o pomembnosti STEM in navdušiti mlade nad znanostjo in jih potencialno v prihodnosti usmeriti v študij s področja STEM. Ker se predvideva, da bodo strokovnjaki s tega področja v prihodnosti močno iskani, lahko na ta način vplivamo na brezposelnost. Prav tako je cilj zavoda povečanje ozaveščenosti javnosti o dejstvu, da gre za zanimivo področje, ki je močno povezano z našo prihodnostjo. STEM namreč zaobjema področje inovacij, znanosti, tehnologij in inženirstva, ki izboljšujejo kvaliteto našega življenja.

www.goinno.si

logo_transit

Trànsit Projectes (ES)

Poslanstvo Trànsit Projectes je omogočanje dostopa do socialnega in kulturnega kapitala na podlagi opolnomočenja ljudi, podpore organizacijam, regionalnemu razvoju in inovacijam. Združuje upravljanje številnih kulturnih in družbenih centrov na območju Barcelone, produkcijo kulturnih in kreativnih vsebin ter ustvarjalno okolje in vokalizacijo, predvsem v Evropi in Latinski Ameriki.

transit.es
info@transit.es
contact: Òscar Martínez
+34 933194750

5th High School of Agrino (GR)

Peta višja srednja šola Agrinio je srednješolski zavod za dijake, stare od 16 do 18 let. Šola se nahaja nasproti nacionalnega stadiona Agrinio, v mirnem predmestju, ki je precej oddaljeno od središča mesta. V preteklosti je bila to poklicna šola, ki je ponujala pouk računalništva, zato ima popolnoma opremljene računalniške učilnice.

Poleg računalniških učilnic ima šola tudi dobro opremljen naravoslovni laboratorij, prostorno dvorano, v kateri potekajo različne prireditve (govori, seminarji, projekcije), košarkarsko igrišče in veliko prostora za druge športne dejavnosti. Poleg aktivnega sodelovanja v projektih Comenius in Erasmus+ je sodelovala tudi v številnih izobraževalnih projektih, predvsem kulturnih in okoljskih. V okviru teh projektov je bilo organiziranih veliko izobraževalnih ekskurzij.

Številni učenci so prejeli nagrade in pohvale na likovnih natečajih in naravoslovnih tekmovanjih, velik odstotek učencev tretjega razreda pa je vsako leto uspešen na izpitih za vpis na univerzo. Aktivna dramska skupina in okoljska skupina si prizadevata za spodbujanje umetnosti in ekologije med učenci.

logo vesthimmerland

Vesthimmerlands Museum (DK)

VMÅ is a muzej podprt s strani države, ki deluje na področju arheologije in novejše kulturne zgodovine na območju Vesthimmerlanda v severni Jutlandiji. Ustanovljen je bil leta 1920. Leta 1935 je bil zgrajen prvi muzejski objekt, ki se je v letu 1977 razširil in leta 1999 dosegel trenutni obseg v infrastrukturi, oblikovani s strani Pera Kirkeby-ja. Muzej tudi gosti Himmerlanski muzej umetnosti. Leta je Vesthimmerlandski deleželni muzej prevzel upravljanje nad spomenikom “the Stone Age Center” v Ertebølle-u. Muzej ima svoj arheološki oddelek, oddelek za novejšo zgodovino in lokalni zgodovinski arhiv. Zaposlenih je 22 oseb. V muzeju dnevno sodeluje tudi več prostovoljcev. Razstava temelji na bogati zbirki eksponatov iz prazgodovine, kot tudi na manjši, a izbrani zbirki eksponatov iz novejše zgodovine. Zbirka je znana po: Erteboellski kulturi (mezolitik), Skarpsalski posodi z obdobja Neolitika, Gundestrupskemu kotlu in vikinški trdnjavi imenovani Aggersborg.