our project

STEAMBUILDERS

En af hovedårsagerne til, at matematik og naturvidenskab bliver fravalgt sidst i skoleforløbet, er, at eleverne ikke kan se pointen i at lære disse, da de hovedsageligt undervises gennem en teoribaseret undervisning med få konkrete anvendelser. Faktisk, ifølge de seneste undersøgelser, jo ældre en elev bliver, jo mindre er deres interesse også i deres holdning til skolen i almindelighed, Især indenfor det naturvidenskabelige område f.eks matematik. er der en tendens til at interessen bliver mindre. Vi er overbeviste om, at en mere hands-on tilgang til STEAM, der går fra en konkret livssituation, til at opdage teorien gennem det, kan engagere og motivere eleverne til at vælge en karriere indfor et STEAM-område i fremtiden.

Ved at vise dem, hvordan STEAM er til stede i alle aspekter af livet, og har været det siden civilisationens begyndelse, og ved at bruge tværfaglige undervisningsmetoder, vil vi øge elevernes interesse for ideerne bag videnskaben. I løbet af projektet vil vi udvikle ressourcer til lærere og undervisere, ved at give dem de værktøjer, pædagogik og teori til at gennemføre denne innovative, tværfaglig tilgang til STEAM gennem manipulationer og replika af historiske teknikker og kulturarv.

Ved udgangen af projektet vil vi have:

1. Pædagogisk vejledning,

2. En guide i STEAM -baseret undervisning på en uformel måde.

3. 35 manipulationer og deres Blueprints,

4:Undervisningsforløb,

5: En best practice publikation