Hvorfor bliver matematik og naturvidenskab fravalgt blandt eleverne sidst i skoleforløbet? En af hovedårsagerne er, at eleverne ikke kan se pointen i at lære disse fag, da de ofte undervises gennem en teoribaseret læring med få konkrete anvendelser.

Vi er overbeviste om, at en mere praktisk tilgang til STEAM, med et konkret udgangspunkt, hvor man opdager teorien f.eks. kontruktioner af replika, kan engagere og motivere eleverne, så de senere i livet for lyst til at vælge en karriere indenfor et STEAM område.

Ved at Vise dem, hvordan STEAM er til stede i alle aspekter af livet, og har været det siden civilisationens begyndelse, og ved at bruge tværfaglige undervisningsmetoder, vil vi øge elevernes interesse.

🤓 We want to share with you the last article of the #STEAMbuilders project in the section Food for thought.

🛞 Learn more about "the biggest human invention: the wheel (and the axle).

➕ Read the article and found more about the topic on our website https://t.co/8WZeSmh2xW

🤓The turn towards STEAM #education

📚Considering that current and prospective jobs will require rich STEM literacy, STEM education is becoming more popular

➕Read more about the topic on the #STEAMbuilders website https://t.co/Lf0gipqH6D

BLUEPRINTS
    Sorry, no posts matched your criteria.