Hvorfor bliver matematik og naturvidenskab fravalgt blandt eleverne sidst i skoleforløbet? En af hovedårsagerne er, at eleverne ikke kan se pointen i at lære disse fag, da de ofte undervises gennem en teoribaseret læring med få konkrete anvendelser.

Vi er overbeviste om, at en mere praktisk tilgang til STEAM, med et konkret udgangspunkt, hvor man opdager teorien f.eks. kontruktioner af replika, kan engagere og motivere eleverne, så de senere i livet for lyst til at vælge en karriere indenfor et STEAM område.

Ved at Vise dem, hvordan STEAM er til stede i alle aspekter af livet, og har været det siden civilisationens begyndelse, og ved at bruge tværfaglige undervisningsmetoder, vil vi øge elevernes interesse.

😎 For two years, the #STEAMbuilders project has been devoted to promoting the integration of the Arts, Humanities, and Heritage into STEM subjects in classrooms and maker spaces around the EU.

⚡To download the resources we created, visit our website! https://t.co/ByoYLAUOC0

🤓 We want to share with you the last article of the #STEAMbuilders project in the section Food for thought.

🛞 Learn more about "the biggest human invention: the wheel (and the axle).

➕ Read the article and found more about the topic on our website https://t.co/8WZeSmh2xW

BLUEPRINTS
    Sorry, no posts matched your criteria.