Med projektom bomo v vseh sodelujočih državah organizirali lokalne dogodke. Na tej strani bomo objavili več informacij, zato pozorno spremljajte novosti!