Σε αυτή την ενότητα, οι εταίροι του έργου αναπτύσσουν μια σειρά άρθρων που μπορούν να συμπληρώσουν το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε στα παραγόμενα του έργου. Κάθε άρθρο αναπτύσσεται από έναν εταίρο και αντιπροσωπεύει το δικό του όραμα για το θέμα.

Teachers are tasked with developing students who are capable of solving increasingly complex problems on their own initiative in a modern, increasingly complex world. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) has emerged as a potentially useful tool in addressing this challenge in recent years....

Robotics is an interdisciplinary branch of computer science and engineering. The goal of robotics is to design machines that can help and assist humans in everyday lives. Robotics involves design, construction, operation, and use of robots. Nowadays, robots are used almost everywhere: in industry, medicine,...

What is a vault? Wikipedia defines a vault as a curved masonry structure made of specially cut stones, supported by walls, pillars or columns, and serving as a roof. In the collective imagination, vaults have an old-fashioned look. We all have in mind the Romanesque vaults, the...

In June 2019, Stenaldercenter Ertebølle opened its doors to a new experience room. The donation from the A.P. Møller Foundation not only provided new cabins, streams, etc.m. but also made it possible to rethink the dissemination for kindergartens and school students in a way that...

According to OECD´s PISA study, Belgian students are in the upper echelon of the EU average. However their performance in comprehensive reading (21,3%), mathematics (19,7%) and science (20,0%) does not reach the 15 % benchmark and the goal of the EU member states[1]. There has been...

STEAM education is emerging both in schools and in non-formal education. The aim is to connect our young people to our reality and to the future. Maker education brings with it new methodologies, new learning environments that can help STEAM education to be inclusive and...