Στην παρούσα ενότητα, οι εταίροι του έργου έχουν αναπτύξει μια σειρά άρθρων που μπορούν να συμπληρώσουν το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε στα αποτελέσματα του έργου. Κάθε άρθρο αναπτύσσεται από έναν εταίρο και αντιπροσωπεύει το δικό του όραμα για το θέμα.

This article by Òscar Martínez Ciuró was previously published in the book Deconstructing the Maker Manifest, p. 100-105. Over the last decade, digital manufacturing has been seen as a fantastic and very promising set of technologies to reduce product development times and costs, as well as...

Nowadays, History, Science and Math classes are still taught in a very compartmentalised way. Each teacher focuses mostly on their own field without making links with others very often. Both in the classroom and in general society’s mind, History and scientific subjects are pretty much...

When an adult reflects back on their school year, what are the moments or materials that come to mind first? Well, try it yourself and chances are, the materials you remember most are linked to at least one of those factors: A strong emotion. A concrete...

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) programs prepare students for a variety of careers, including engineering, science, and research. STEAM professionals can pursue careers in a variety of fields, including aeronautics and biochemistry. Some STEAM students use their technical knowledge in fields such as...

As part of our #SteamBuilders project, we are convinced that a more practical approach to scientific disciplines can motivate students and interest them in pursuing scientific careers in the future. For several years now, in the spring, the BatiTmaths event, proposed by Fermat Science, with the...

Wheels are familiar to everyone and are used in many different ways. For this reason, they are a great starting point to show children the connection between school material and real-life historical heritage. With interesting data from history, we can show children how everyday things...

Considering that current and prospective jobs will require rich STEM literacy, STEM education is becoming more and more popular, and a great amount of funding is being allocated to STEM initiatives across Europe and North America (François et al., 2018, de Freitas et al.2017). This...

There can be great advantages to moving parts of teaching out of the classroom and into museums. Yes, you read that right! Museums can be an important player in the future of education! PISA surveys from 2018 showed a declining level of achievement in science among...

Creating an open and citizen-focused digital manufacturing space How do we create a MakerSpace within the school environment? This article aims to give some rough ideas that can be easily adapted to different contexts. First steps In recent years we have witnessed the unstoppable awakening of what we...

We are living in critical times in the world of formal education. It is a key moment, as the foundations of what education should look like in the future are being shaken. Technology and the digital have emerged in classrooms and schools under the guise of...