Σε αυτή την ενότητα, οι εταίροι του έργου αναπτύσσουν μια σειρά άρθρων που μπορούν να συμπληρώσουν το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε στα παραγόμενα του έργου. Κάθε άρθρο αναπτύσσεται από έναν εταίρο και αντιπροσωπεύει το δικό του όραμα για το θέμα.

According to OECD´s PISA study, Belgian students are in the upper echelon of the EU average. However their performance in comprehensive reading (21,3%), mathematics (19,7%) and science (20,0%) does not reach the 15 % benchmark and the goal of the EU member states[1]. There has been...

STEAM education is emerging both in schools and in non-formal education. The aim is to connect our young people to our reality and to the future. Maker education brings with it new methodologies, new learning environments that can help STEAM education to be inclusive and...