Κατά τη διάρκεια του έργου, τοπικές εκδηλώσεις θα αναπτυχθούν σε όλες τις χώρες εταίρους. Περισσότερες ενημερώσεις θα δημοσιευτούν σε αυτήν τη σελίδα, μείνετε συντονισμένοι!