Γιατί τα Μαθηματικά και οι Επιστήμες δεν πηγαίνουν καλά στον ακαδημαϊκό τομέα; Μία από τις κύριες αιτίες είναι επειδή οι μαθητές δεν μπορούν να δουν το νόημα να μάθουν αυτά τα μαθήματα, καθώς διδάσκονται κυρίως με θεωρητικό τρόπο, με λίγες συγκεκριμένες εφαρμογές.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια πιο πρακτική προσέγγιση στο STEAM, που πηγαίνει από μια συγκεκριμένη πραγματική κατάσταση στην επίλυση, στην ανακάλυψη της θεωρίας μέσω αυτού, μπορεί να προσελκύσει τους μαθητές περισσότερο και να τους κάνει να ενδιαφερθούν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στο STEAM στο μέλλον.

Δείχνοντάς τους πώς το STEAM βρίσκεται σε όλες τις πτυχές της ζωής και υπήρξε από την αυγή του πολιτισμού, και χρησιμοποιώντας διαθεματικές μεθόδους διδασκαλίας, θα ενισχύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών για τις εσωτερικές λειτουργίες του κόσμου.

BLUEPRINTS
    Sorry, no posts matched your criteria.