Γιατί τα Μαθηματικά και οι Θετικές Επιστήμες δεν τα πηγαίνουν καλά στον ακαδημαϊκό τομέα; Μία από τις κυριότερες αιτίες αποτελεί ο θεωρητικός τρόπος διδασκαλίας καθώς και η έλλειψη πρακτικών εφαρμογών.

Μία πιο πρακτική προσέγγιση των STEAM κλάδων (Μαθηματικά, Θετικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Τέχνες), η οποία δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να επιλύσει προβλήματα και να ανακαλύψει μόνος του τη θεωρία, μπορεί να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στις Επιστήμες και στην STEAM σταδιοδρομία.

Χρησιμοποιώντας διαθεματικές μεθόδους διδασκαλίας, θα αναδείξουμε τον τρόπο που το STEAM είναι παρόν σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας, από την απαρχή του πολιτισμού.

🤓 We want to share with you the last article of the #STEAMbuilders project in the section Food for thought.

🛞 Learn more about "the biggest human invention: the wheel (and the axle).

➕ Read the article and found more about the topic on our website https://t.co/8WZeSmh2xW

🤓The turn towards STEAM #education

📚Considering that current and prospective jobs will require rich STEM literacy, STEM education is becoming more popular

➕Read more about the topic on the #STEAMbuilders website https://t.co/Lf0gipqH6D