Γιατί τα Μαθηματικά και οι Θετικές Επιστήμες δεν τα πηγαίνουν καλά στον ακαδημαϊκό τομέα; Μία από τις κυριότερες αιτίες αποτελεί ο θεωρητικός τρόπος διδασκαλίας καθώς και η έλλειψη πρακτικών εφαρμογών.

Μία πιο πρακτική προσέγγιση των STEAM κλάδων (Μαθηματικά, Θετικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Τέχνες), η οποία δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να επιλύσει προβλήματα και να ανακαλύψει μόνος του τη θεωρία, μπορεί να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στις Επιστήμες και στην STEAM σταδιοδρομία.

Χρησιμοποιώντας διαθεματικές μεθόδους διδασκαλίας, θα αναδείξουμε τον τρόπο που το STEAM είναι παρόν σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας, από την απαρχή του πολιτισμού.

🤓 We want to share with you the last article of the #STEAMbuilders project in the section Food for thought.

🛞 Learn more about EXPERIENTIAL LEARNING AND ITS USES IN THE CLASSROOM.

➕ Read the article and found more about the topic on our website https://t.co/IArYbls2cr

Découvrez le 5 octobre à Charleroi (Belgique) comment enseigner les #STEM en partant d’une situation concrète et historique avec #STEAMBuilders. 🤩 👉 Inscription gratuite sur : https://t.co/ZjV5uZLKTf

PS : Continuez à nous suivre, avec #Chatbot4VET, #STEMBOT et #VMSTEM.